Ewidencja Gruntów i Budynków w zakresie działek ewidencyjnych
dla zbioru PL.PZGiK.108 - 1.6 Działki ewidencji gruntów
Tychy
Cielmice
Jaroszowice
Urbanowice
Paprocany
Wilkowyje
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów w zakresie adresów dla zbioru PL.ZIPIN.2093 - 1.5 Adresy
Adresy
PDF
XML
Rastry
Ortofotomapa 2006
HTML
XML
Ortofotomapa 2003
HTML
XML
Ewidencja Gruntów i Budynków (Kataster Nieruchomości)
Działki Ewidencyjne
HTML
XML
Budynki
HTML
XML
Arkusze Mapy
HTML
XML
Obręby Ewidencyjne
HTML
XML
Jednostka Ewidencyjna
HTML
XML
Rastry
Sekcje mapy 500
HTML
XML
Sekcje mapy 1000
HTML
XML
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
Kanalizacja - punkty
HTML
XML
Adresówka
Punkty adresowe
HTML
XML
Osie ulic
HTML
XML