Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Urząd miasta w Tychach
 
Wydział Geodezji (GWG) Informacje o wydziale i jego pracownikach
Naczelnik Wydziału Geodeta Miejski  mgr inż. Paweł Ruszkowski
Adres 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49, piętro VI
Telefony (32) 776 3611
E-mail geodezjaumtychy.pl
Zakres działania Do zakresu działania Wydziału Geodezji należą sprawy:
 1. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 2. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych
 3. Nadanie numeru porządkowego
 4. Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów.
 5. Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej.
 6. Rozgraniczenie nieruchomości
 7. Udostepnianie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 8. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
 9. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 10. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 11. Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
 12. Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
 13. Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
 14. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolicznej
 15. Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej
Informacje dodatkowe Informacje publikowane przez ten Wydział

Sprawy do załatwienia w tym Wydziale

Wytyczne do projektu ZUD

Karta atrybutów obiektów GESUT

Wydział czynny w godzinach pracy urzędu:
7.30 do 15.30 w poniedziałki, wtorki i środy
7.30 do 17.30 w czwartki
7.30 do 13.30 w piątki

Nazwisko i imię mgr Patrycja Kosmala
Stanowisko Inspektor
Nr pokoju 611
Numer telefonu wew. 3611
Numer telefonu zew. (32) 776 3611
Email patrycja.galeziowskaumtychy.pl
Uwagi Sekretariat
Nazwisko i imię mgr inż. Lucyna Kornobis
Stanowisko Inspektor
Nr pokoju 614
Numer telefonu wew. 3614
Numer telefonu zew. (32) 776 3614
Email lucyna.kornobis@umtychy.pl
Uwagi Podziały nieruchomości i komunalizacja mienia
Nazwisko i imię mgr inż. Agata Kściuczyk
Stanowisko Inspektor
Nr pokoju 614
Numer telefonu wew. 3614
Numer telefonu zew. (32) 776 3614
Email agata.ksciuczykumtychy.pl
Uwagi Podziały nieruchomości i komunalizacja mienia
Nazwisko i imię mgr inż. Wioletta Fijołek
Stanowisko Inspektor
Nr pokoju 614
Numer telefonu wew. 3614
Numer telefonu zew. (32) 776 3614
Email wioletta.fijolekumtychy.pl
Uwagi Zamówienia publiczne, finanse, klasyfikacja gruntów
Nazwisko i imię Iwona Steczek
Stanowisko Inspektor
Nr pokoju 615
Numer telefonu wew. 3645
Numer telefonu zew. (32) 776 3645
Email iwona.steczekumtychy.pl
Uwagi
Nazwisko i imię mgr Łukasz Kopiec
Stanowisko Inspektor
Nr pokoju 615
Numer telefonu wew. 3615
Numer telefonu zew. (32) 776 3615
Email lukasz.kopiecumtychy.pl
Uwagi SIT m. Tychy
Nazwisko i imię mgr inż. Ireneusz Ziarnik
Stanowisko Kierownik Ośrodka Dokumentacji
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 602
Numer telefonu wew. 3602
Numer telefonu zew. (32) 776 3602
Email ireneusz.ziarnikumtychy.pl
Nazwisko i imię mgr inż. Anna Gałaszek
Stanowisko Inspektor
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 605
Numer telefonu wew. 3605
Numer telefonu zew. (32) 776 3605
Email anna.galaszekumtychy.pl
Uwagi Kontrola dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, Kartowanie
Nazwisko i imię mgr inż. Monika Wojtala
Stanowisko Inspektor
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 603
Numer telefonu wew. 3603
Numer telefonu zew. 32 776 3603
Email monika.wojtalaumtychy.pl
Uwagi
Zgłoszenia robót geodezyjnych
Nazwisko i imię Dorota Krzyżyk
Stanowisko Inspektor
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 604
Numer telefonu wew. 3604
Numer telefonu zew. (32) 776 3604
Email dorota.krzyzykumtychy.pl
Uwagi Zgłoszenia robót geodezyjnych
Nazwisko i imię Joanna Staer
Stanowisko Inspektor
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 605
Numer telefonu wew. 3605
Numer telefonu zew. (32) 776 3605
Email joanna.staerumtychy.pl
Uwagi Kartowanie
Nazwisko i imię mgr inż. Anna Kowalik-Nycz
Stanowisko Inspektor
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 606
Numer telefonu wew. 3646
Numer telefonu zew. (32) 776 3646
Email anna.kowalik.nyczumtychy.pl
Uwagi Kartowanie
Nazwisko i imię mgr Natalia Ćwikowska
Stanowisko Inspektor
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 606
Numer telefonu wew. 3606
Numer telefonu zew. 32 776 3606
Email natalia.cwikowskaumtychy.pl
Uwagi Kartowanie
Nazwisko i imię mgr inż. Natalia Kwaśniewska
Stanowisko Inspektor
Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nr pokoju 605
Numer telefonu wew. 3605
Numer telefonu zew. 776-36-05
Email natalia.kwasniewskaumtychy.pl
Uwagi Kartowanie
Nazwisko i imię mgr Jacek Bielenin
Stanowisko Kierownik Referatu
Referat Referat Ewidencji Gruntów
Nr pokoju 609
Numer telefonu wew. 3609
Numer telefonu zew. (32) 776 3609
Email jacek.bielenin@umtychy.pl


Nazwisko i imię mgr inż. Anna Remplewska
Stanowisko Inspektor
Referat Referat Ewidencji Gruntów
Nr pokoju 613
Numer telefonu wew. 3613
Numer telefonu zew. (32) 776 3613
Email anna.remplewskaumtychy.pl
Nazwisko i imię mgr Adam Janik
Stanowisko Inspektor
Referat Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Nr pokoju 607
Numer telefonu wew. 3607
Numer telefonu zew. (32) 776 3607
Uwagi Wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków
Nazwisko i imię Felicja Krzyżowska
Stanowisko Inspektor
Referat Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Nr pokoju 613
Numer telefonu wew. 3643
Numer telefonu zew. (32) 776 3643
Email felicja.krzyzowskaumtychy.pl
Uwagi Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Nazwisko i imię mgr inż. Aleksandra Kwiecień
Stanowisko Inspektor
Nr pokoju 608
Numer telefonu wew. 3608
Numer telefonu zew. (32) 776 3608
Email aleksandra.szczyglowska@umtychy.pl
Uwagi Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Nazwisko i imię Angelika Waśniowska
Stanowisko Inspektor
Referat Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Nr pokoju 608
Numer telefonu wew. 3608
Numer telefonu zew. (32) 776 3608
Email angelika.wasniowskaumtychy.pl
Uwagi Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Nazwisko i imię Gabriela Dudek
Stanowisko Inspektor
Referat Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Nr pokoju 613
Numer telefonu wew. 3613
Numer telefonu zew. (32) 776 3613
Email gabriela.dudekumtychy.pl
Uwagi Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Nazwisko i imię mgr inż. Anna Pinkawa
Stanowisko Inspektor
Referat Ewidencja Gruntów i Budynków
Nr pokoju 608
Numer telefonu wew. 3638
Numer telefonu zew. 32 776 3638
Email anna.pinkawaumtychy.pl
Uwagi
Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
Nazwisko i imię mgr inż. Joanna Palecka-Mazgaj
Stanowisko Kierownik Referatu
Referat Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Nr pokoju 612
Numer telefonu wew. 3612
Numer telefonu zew. (32) 776 3612
Email joanna.palecka.mazgajumtychy.pl
Nazwisko i imię Urszula Tokarz
Stanowisko Inspektor
Referat Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Nr pokoju 612
Numer telefonu wew. 3612
Numer telefonu zew. (32) 776 3612
Email urszula.tokarzumtychy.pl
Uwagi Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Nadawanie numerów adresowych nieruchomości. Nazewnictwo ulic, placów, dróg wewnętrznych