Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Urząd miasta w Tychach
 
Szczegółowe informacje
Przejście na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)W dniach od 07.12.2019r. do 08.12.2019r. na obszarze miasta Tychy we wszystkich bazach nastąpi proces dostosowania rzędnych wysokościowych do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam). Uprzejmie prosimy Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego składające operaty pomiarowe po tym terminie o dostosowanie wyników pomiarów do nowego układu wysokościowego.5 grudnia 2019