Skip Navigation Links.

Wstęp

GeoOśrodek to portal przeznaczony dla geodetów, umożliwiający zgłaszanie prac geodezyjnych przez internet. Portal ma za zadanie umożliwić zgłoszenie pracy geodezyjnej bez koniecznoµci przyjµcia do urzędu, jak również otrzymywanie wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej o stanie operatu.
Z portalu GeoOśrodek mogą korzystać osoby, które podpiszą umowę na dostęp do portalu geodezyjnego GeoOśrodek z Urzędem Miasta. Wówczas przy podpisywaniu tejże umowy nadawany jest kod rejestracyjny, dzięki któremu można zarejestrować się w portalu jako nowy użytkownik i korzystać z możliwości zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona główna

Strona główna portalu jest podzielona na kilka bloków, które zawierają nagłówek, menu skrótowe, menu główne, okno do logowania, okno z informacjami oraz okno z aktualnościami (“newsy”), które jest powiązane z systemem powiadamiania za pomocą poczty elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników.

Na stronie głównej m.in. znajdziemy takie informacje jak komunikat o zalecanych przeglądarkach w przypadku przejścia do serwisu mapowego.