Skip Navigation Links.

Rejestracja

Istnieje możliwość pobrania wniosku o rejestrację w portalu na stronie portalu:

Z wypełnionym wnioskiem należy skontaktować się z urzędem w celu zawarcia umowy oraz otrzymania indywidualnego kodu rejestracyjnego.

W celu rozpoczęcia rejestracji należy wybrać z menu, znajdującego się z lewej strony okna, pozycję o nazwie "Rejestracja".

Można również kliknąć na przycisk w menu skrótowym "Rejestracja", znajdującym się w górnej części okna.

Podczas rejestracji należy wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola.

Ostatnie pole to

Uwaga: Nie ma możliwości zarejestrowania się w portalu GeoOśrodek bez podpisania wcześniej umowy z Urzędem miasta oraz otrzymania indywidualnego kodu rejestracyjnego.

Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych pól należy kliknąć na klawisz "Zarejestruj".

Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, użytkownik zostanie stworzony i ukaże się komunikat:

"Twoje konto zostało utworzone. Teraz możesz się już zalogować i wysyłać zgłoszenia."

Jeśli natomiast formularz zawiera błędy, lub wymagane pola nie zostaną wypełnione, zostanie pokazany stosowny komunikat kolorem czerwonym. W przypadku niewypełnionych wymaganych pól formularza, pojawi się przy nich czerwona gwiazdka *.