Skip Navigation Links.

Przeglądarka mapowa

W celu uruchomienia przeglądarki mapowej należy wybrać z menu bocznego znajdującego się z lewej strony okna portalu geodezyjnego pozycję o nazwie Mapa:
 
Uruchomiona zostanie przeglądarka mapowa:
 
 
Przeglądarka służy do podglądu mapy, jak również przy zgłoszeniu do wyselekcjonowania i wybrania interesujących nas działek bądź punktów osnowy.
 
W górnym lewym rogu można wybrać projekt mapy jaka ma być wyświetlana (w zależności od ustawień):