Skip Navigation Links.

Logowanie i wylogowanie

Tylko zalogowany użytkownik ma prawo dostępu do funkcjonalności dotyczących zgłoszeń.

Logowanie

W celu zalogowania się do portalu należy wpisać nazwę użytkownika i hasło, jakie wcześniej zostało wprowadzone przy rejestracji.Nazwę użytkownika i hasło wpisujemy w górnej części okna portalu.

Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła należy kliknąć na klawisz "zaloguj". Jeśli wpisano poprawną nazwę użytkownika oraz poprawne hasło, użytkownik zostanie zalogowany.Po zalogowaniu następuje przeniesienie do podstrony ze zgłoszeniami.W prawym-górnym rogu okna pojawią się informacje o zalogowanym użytkowniku.

A w menu skrótowym w lewym górnym rogu okna pojawią się dodatkowe przyciski:

W przypadku wpisania niepoprawnego hasla 5 razy z rzędu konto zostanie zablokowane – należy zgłosić się z prośbą do administratora Geo-Ośrodka o odblokowanie konta.

Wylogowanie

Po zakończonej pracy ze względów bezpieczeństwa należy się wylogować, klikając na skrót "wyloguj".

W przypadku niewylogowania się po zakończeniu pracy, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany po 30 minutach braku aktywności.