Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Urząd miasta w Tychach
 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://geoosrodek.umtychy.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  31.03.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.09.2020

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 17.09.2020

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner AChecker oraz Tingtun Checker.

Wygląd

Strona nie umożliwia zmiany ustawień kontrastu zarówno w treściach tekstowych, jak i nietekstowych, a także zmiany rozmiaru tekstu.

Niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki, bez alternatywy w postaci tekstu.

Odstępy w tekście nie są zachowane, brak jednoznakowych skrótów klawiaturowych.

Nie istnieje więcej niż jeden sposób umożliwiający zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym.

Strona nie posiada alternatywnych etykiet elementów graficznych oraz nie umożliwia aktywacji ruchem.

Brak konsekwentnej identyfikacji treści na stronie.

 

Nawigacja

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, uruchomienie zaznaczonego odnośnika,

Strzałki   - przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek. 

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą

Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy ponowne załadowanie zawartości strony.

Na stronie znajduje się wyszukiwarka, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. 

Dostępność na Urządzeniach Mobilnych

Nie jest dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • główne od al. Niepodległości – nie posiada schodów, z obu stron znajdują się podjazdy
 • dodatkowe od strony Parku Miejskiego im. Solidarności – posiada schody oraz podjazd

Do Wydziału Gospodarki Lokalowej prowadzi osobne wejście od strony zachodniej Parku Miejskiego im. Solidarności.

Do Pawilonu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi chodnik. Wejście po schodach albo z wykorzystaniem platformy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze usytuowane jest Biuro Obsługi Klienta, przez które można przejechać na wózku,
 • po prawej stronie od wejścia głównego dostępny jest wideofon CISCO E20 – system komunikacji niewerbalnej, polegający na bezpłatnym udostępnieniu on-linie usługi tłumacza języka migowego w godzinach otwarcia urzędu,
 • na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w 3 windy, w tym jedną dostosowaną do przewożenia osób na wózkach,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Wydział Remontów Urzędu Miasta Tychy, Aleja Marszałka Piłsudskiego 12, 43–100 Tychy

 • do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • główne po północnej stronie budynku, zlokalizowane od alei Marszałka Piłsudskiego:
   • wchodzi się z poziomu chodnika,
   • posiada wiatrołap oraz dwie pary drzwi z samozamykaczami,
   • z wejścia głównego dostajemy się do pomieszczenia recepcji,
   • z holu można dostać się na dwie klatki schodowe do których prowadzą schody bez najazdów oraz wind dla osób niepełnosprawnych,
  • dodatkowe od strony zachodniej w tzw. Patio (od strony Tyskich Hal Targowych):
   • znajdują się trzy stopnie,
   • wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową ewakuacyjną,
   • bez windy,
 • w budynku brakuje:
  • dostosowań dla osób niepełnosprawnych takich jak pochylnie, windy czy systemy głosowe (budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT),
  • toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
  • oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
  • pętli indukcyjnej,
 • parking przed budynkiem przynależy do Tyskich Hal Targowych, gdzie wyznaczono 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze znajduje się recepcja wraz z miejscem obsługi osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, ul. Budowlanych 59, 43–100 Tychy

 • do budynku prowadzi główne wejście – od parkingu ul. Kochanowskiego i wejście od strony zaplecza (strona zachodnia budynku od ul. Barona),
 • wejście główne nie posiada schodów, do budynku wchodzi się z poziomu chodnika,
 • przed wejściem od strony zachodniej jest 1 stopień,
 • przed budynkiem na parkingu wyznaczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • Wydział posiada Biuro Obsługi Klienta przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego, nie ma tłumacza języka migowego,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Najbliższa toaleta znajduje się w budynku przylegającym do Wydziału przy ul. Budowlanych 59. Tam również nad wejściem głównym znajduje się głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy, ul. Budowlanych 67, 43–100 Tychy

 • jedno wejścia od strony południowo zachodniej od ul. Barona,
 • do drzwi prowadzi podjazd,
 • referat posiada Biuro Obsługi Klienta oraz poczekalnie pozwalające na poruszanie się na wózku,
 • w Biurze Obsługi znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej.

Miejski Rzecznik Konsumentów, Wydział Budownictwa, Miejski Konserwator Zabytków, Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Kontroli, Nieodpłatna Pomoc Prawna – Balbina Centrum, ul. Barona 30, 43–100 Tychy

 • budynek posiada dwa wejścia:
  • główne od strony wschodniej (parking przy ul. Barona), wyposażone w schody i podjazd,
  • od strony północnej (przy ul. Barona), nie posiada schodów, wchodzi się z poziomu chodnika. Dodatkowo występują dwa wyjścia ewakuacyjne po stronie południowej,
 • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące,
 • do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w dwie windy, w tym jedna dostosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach. Windy nie zapewniają możliwości ewakuacji w czasie pożaru (nie są to windy pożarowe),
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej.

Nieodpłatna pomoc prawna, Plac Św. Anny 4, 43–100 Tychy

 • budynek posiada jedno wejście od strony placu św. Anny,
 • do wejścia prowadzą schody bez pochylni i platformy dźwigowej,
 • punkt usytuowany jest na parterze budynku,
 • przed drzwiami są 3 stopnie,
 • nie ma możliwości przemieszczania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • w rejonie budynku zlokalizowany jest parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Straż Miejska, ul. Budowlanych 67, 43–100 Tychy

 • budynek posiada jedno wejścia od strony wschodniej przy ul. Barona,
 • nie posiada schodów,
 • do budynku wchodzi się z poziomu chodnika,
 • sekretariat znajduje się na 1 piętrze do którego prowadzą schody,
 • brak windy,
 • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Dyżurka Straży Miejskiej, dworzec PKP, ul. Gen. Andersa 19, 43–100 Tychy

 • budynek posiada dwa wejścia:
  • główne od strony wschodniej przy ul. Dworcowej,
  • drugie od strony północnej (przy zejściu do tunelu) przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • oba wejścia umiejscowione są na poziomie „0” (brak schodów i podjazdów), dodatkowo występuje wejście od strony wschodniej z którego można przejść do hali dworca,
 • nad wejściem od strony tunelu znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące,
 • budynek wyposażony jest w schodołaz (zlokalizowany w dyżurce Straży Miejskiej) umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach prowadzących na perony,
 • obok budynku znajduje się parking wielopoziomowy z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze po prawej stronie za kasami biletowymi znajduje toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • parter dostosowany do ruchu na wózkach,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Łukaszem Kopcem, adres poczty elektronicznej: lukasz.kopiec@umtychy.pl, numer telefonu: 32 776 36 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

 

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
 • sposób kontaktu.

 

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

 

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich